ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLERİMİZ
İNSAN KAYNAKLARI
REFERANSLAR
KALİTE SÖZLÜĞÜ
İLETİSİM

Hizmetlerimiz
ISO 9001 - 2008
ISO 14001 - 2004
ISO 22000-2005
ISO TS 16949
OHSAS 18001
HACCP 13001
ISO 17025
Gost-R
Ukr-SEPRO
Global GAP
SA 8000
ISO 27001-2005
TSE - TSEK
MARKA TESCİL
TASARIM TESCİL
CE
EĞİTİM
    ONLİNE DESTEK
 
 
 

 Online Destek

 İçin

 Lütfen Tıklayın

 
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) nedir?
İster üretim isterse hizmet sektöründe olun işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni tetkik edilebilir ve uluslararası bir standarttır.
OHSAS 18001'in amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir. OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, sürekli ve proaktif çözümler getirir.

OHSAS 18001 Tarihçesi ve İlgili Standartlar
1974 : Health & Safety at Work Act
1979 : BS 5750 Pt 1,2,&3
1987 : ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Standardı yayınlanmıştır.
1991 : HS(G) 65 Successful health and safety mgt
1994 : ISO 9000 Revize edilmiştir ve BS 5750 yürürlükten kaldırılmıştır.
1996 : ISO 14001 : 1996 yayınlanmıştır.
1996 : BS 8800 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi rehberi yayınlanmıştır.
1999 : OHSAS 18001 yayınlamıştır.(Occupational Health & Safety Assessment Series)
2000 : ISO 9000 :2000 yayınlanmıştır.
2004 : ISO 14001 revize edilmiştir
2005 : OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) revize edilmiştir.
2008 : ISO 9001: 2000 revizyonunun yayınlaması beklenmektedir.

OHSAS 18001'in Yararları
  Karlılığı arttırmak,
  Kaza maliyetini düşürmek
  Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini ortadan kaldırmak
  Kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklere uyumu güvence altına almak
  İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli gelişmeyi sağlamak.
  Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybını azaltmak
  İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
  Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek
  Motivasyon ve katılımı sağlamak
  Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak
  Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak
  Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.
  ISO 9001 ve ISO 14001'e entegre olarak dokümantasyonda ve sistemde tasarrufu sağlar.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Aşamaları
a) Mevcut Durumun Tespiti
İlk aşamada mevcut işlerle ilgili tehlikelerin belirlenmesi, kanuni ve diğer gerekliliklere karşı durum tespiti, mevcut iş sağlığı ve iş güvenliği kontrolleri/uygulamaları ve geçmişte yaşanan iş kazaları ve mesleki hastalıklar belirlenir.

b) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Oluşum Planı
İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

c) Eğitim
İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara, uygun detay ve içerik aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

d) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması
Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımların önderliğinde risk değerlendirme metodu belirlenir ve tolere edilemeyecek durumdaki tehlikeler tespit edilir. Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği açısından risklerini adresleyen bir politika üst yönetim tarafından oluşturulur. Kabul edilemeyecek seviyedeki risklerle ilgili hedef ve bu hedeflere yönelik bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim programı hazırlanır. Tehlikeleri kontrol altına alacak iş yöntemleri belirlenir. Olabilecek acil durumlar, önlemler ve olması durumunda yapılması gereken faaliyetler belirlenir. Acil durum prosedür ve planları hazırlanır. İş sağlığı ve iş güvenliği performans parametreleri tespit edilir.
e) İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi
İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan kapsamında ele alınır.

f) Gözden Geçirme
Üst Yönetim iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemini; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici/ önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikâyetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.

g) Belgelendirme Başvurusunun Yapılması:
EWET DANIŞMANLIK hazır olduğunu değerlendirdiği takdirde, belgelendirme başvurusu müşteri tarafından ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılır.
HABERLER
ANKET

MERKEZ
İstiklal. Cad. Terkoz  Çıkmazı Karaaslan İş Merk. Kat:3
Taksim Beyoğlu / İstanbul
TEL : 0 (212) 252 08 38   GSM : 0 532 675 72 40
ŞUBE
İnönü Bulvarı  Bedesten İş Merkezi Kat:6 No:605
Düvenönü Melikgazi / Kayseri
TEL : 0 (352) 336 63 83   GSM : 0 532 675 72 30

  design by Ewet © 2006