ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLERİMİZ
İNSAN KAYNAKLARI
REFERANSLAR
KALİTE SÖZLÜĞÜ
İLETİSİM

Hizmetlerimiz
ISO 9001 - 2008
ISO 14001 - 2004
ISO 22000-2005
ISO TS 16949
OHSAS 18001
HACCP 13001
ISO 17025
Gost-R
Ukr-SEPRO
Global GAP
SA 8000
ISO 27001-2005
TSE - TSEK
MARKA TESCİL
TASARIM TESCİL
CE
EĞİTİM
    ONLİNE DESTEK
 
 
 

 Online Destek

 İçin

 Lütfen Tıklayın

 
                                      CE HAKKINDA GENEL BİLGİ
Dünyadaki en büyük ekonomik ve siyasi güç olma yolundaki Avrupa Birliği, üye ülkeler itibarıyla teknik standartlar arasında da bir uyum sağlamak amacıyla çeşitli sistemler oluşturmuştur. Bu sistemlerin en önemli amacıysa, aynı teknik standartlarda üretim yapılmasını sağlamaktır.

Bu teknik uyumu sağlamak amacıyla, AB Standartlar Komisyonu''''nda tüm standartlar tartışılmakta ve AB''''ye üye ülkelerin ulusal standartları yerine, Avrupa Normları (EN) oluşturulmaktadır. Bu normlar daha sonra gruplanarak (Makinalar, Oyuncaklar, Basınçlı Kaplar… gibi) AB direktiflerini ortaya çıkarmaktadır.

1995 yılı başından itibaren çoğunluğu zorunlu olmamakla beraber, AB''''ye ithal edilecek ürünlerde AB normlarına uygunluk ifadesi olan CE işareti aranmaya başlanmıştır. Bu işaret, ürünün direktiflerce belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sürüldüğünü belirtir.

Topluluğa ithal edilen ürünlerde CE işareti olmadığı taktirde, zarardan ithalatçı ve üretici sorumlu olacaktır.

CE Harfleri Fransızca "Conformité Européenné", İngilizce "Conformity of Europe", Türkçe "Avrupa''''ya Uygunluk" sözcüklerini temsil etmektedir .

CE işareti Avrupa Birliği içinde, direktiflerde belirtilen ürünlerin serbestçe dolaşabilmesi için imalatçı tarafından ürün üzerine vurulması gereken, ürünün sağlık ve güvenlik şartlarına uyduğunu belirtir işarettir. Avrupa Topluluğu ülkeleri içindeki ve arasındaki, sınırlar arası trafikte bir pasaport görevi görmektedir. Saklanan, korunan, sorulduğunda resmi makamlara verilen bir uygunluk taahhüdüdür. CE işareti resmi bir işaret olup, bütün AB ülkelerinde geçerlidir. CE markası imalatçı tarafından vurulan bir marka olup, kalite markası veya garanti belgesi değildir. Kalitenin başladığı seviyeyi gösterir. CE markası, tüketiciler için değil, yetkililer için vurulmaktadır. Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler. Şayet bir ürün CE ile markalanmış ise, AB direktiflerine göre üretildiği kanaati ile bu ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımına ve pazarlanmasına izin verir. Kişilerin serbest dolaşımını sağlayacağı anlamını taşımaz. Yakın bir gelecekte EU''''ya ihraç edilen her ürünün CE markalı olması şartı aranacaktır. CE Markası yanında TÜV, VDE, GWI, EMC markasını kullanarak pazarda avantaj sağlanabilir.

CE logosu taşıyan bir ürün:
· İnsan emniyeti,
· Can ve mal emniyeti,
· İnsan sağlığı,
· Çevre koruması,
· Enerji tasarrufunu öngörür.

CE markası sadece direktiflerde belirtilen şartlara uygunluk sağlandığında geçerlidir.

Test Kurumu numarası içermeyen CE
Geçerliliği: Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından zorunlu testler yapılması gerekmeyen ürünler. İmalatçı / İthalatçı / temsilci bir self deklarasyonla birlikte CE''''yi vurur.
Test Kurumu numarasıyla birlikte CE
CE 0123 : TÜV''''ün uluslararası yetki kodu olan 0123 ile CE markasının TÜV tarafından verildiği belirtilir.

Geçerliliği: "Notified Body (Yetkili Kurum)" tarafından test edilmesi gereken ürünler (fabrika incelenmesini içerir).

CE BELGESİNİN ALINMA AŞAMALARI
1. Adım
· Ürünün tanımlanması
· Ürünün hangi direktifler kapsamında yer aldığının belirlenmesi
· Standartlar var mı?
· Ulusal standartlara uygun mu?
· Ürün standartlara uygun mu?
· Yetkili kurumun müdahalesine gerek var mı?
2. Adım
· Kalite Sistemine gerek var mı?
· Uygulanacak Avrupa Direktifleri ve harmonize Avrupa standartları belirli mi?
3. Adım
· Teknik Dokümantasyon
· İmalatçının Uygunluk Deklarasyonu
· EU Model/Tip Sertifikası
4. Adım
CE markasının ürüne vurulması ( Yetkili kurum numarası ile veya numarasız)
5. Adım
Kalite Yönetim Sistemi içinde ürünün denetlenmesi
6. Adım
Ürünün çıkacak yeni standartlara veya değişikliklere göre doğrulanması.


CE MARKASININ VURULMASI
· İmalatçı / ithalatçı tarafından vurulur.
· CE markası EU Direktiflerinin ve Uygunluk prosedürlerinin ürün üzerinde onaylandığını belirtir.
· CE uygunluk işareti aşağıdaki şekildeki gibi "CE" harflerini taşır:
Özel boyutlar verilmediğinde, CE işareti en az 5 mm yüksekliğinde olmalıdır.
· CE işareti ürüne veya onun veri plakasına konmalıdır.
· CE markası görünebilir, okunaklı ve silinmez bir şekilde konulmalıdır.
· CE işareti, üretim kontrol aşamasının son evresinde konulmak zorundadır.
· Teknik Dosyanın Oluşturulması:
- Ürünle ilgili teknik bilgi.
- Kullanım talimatları, kılavuzlar.
- Uygunluk Deklarasyonu.

CE markası taşıyan bir ürün tehlike oluşturursa şu önlemler alınır:
Üye ülkeler:
· Ürünü pazardan çeker.
· Ürünün pazara arzını önler.
· Ürünün kullanılmasını önler.
· Serbest ticaretini önler
· EU komisyonuna bildirir.

EU Komisyonu, üye ülkelere yukarıdaki önlemleri kendi sınırları içinde ki ölçülere göre almalarını bildirir..
CE İÇİN BAŞVURACAK KURULUŞLARIN YAPMASI GEREKENLER Herhangi bir ürününe CE markalaması yapmak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlaması gerekir. Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor ve dolayısıyla ile kendi CE vurma yetkisini kullanıyor olsun (bu noktada dilerse danışmanlık hizmeti alabilir), ister riskli ürün üretiyor ve dolayısıyla yetkili bir kurum tarafından test edilmesi gerekiyor olsun, bir teknik dosya hazırlanır.

Kendisi CE markalama hakkını kullanmak isteyen üretici bu dosyayı üretimi boyunca ve üründe fonksiyonel bir değişiklik olmadığı sürece saklar. Bu dosya, firma dışından CE ile ilgili yapılacak her tür başvuru için referans oluşturacaktır. Yetkili bir kurum tarafından belgelendirilecek olan bir firma ise bu dosyanın bir kopyasını kendinde bulundurur ve orijinalini söz konusu yetkili kuruma verir.

Örnek olarak makina sektöründe üretim yapan bir firmanın hazırlaması gereken bir teknik dosyayı oluştururken ihtiyaç duyulan bilgiler şunlardır:
· Üretici firma hakkındaki temel bilgiler
· Sözkonusu ürünün teknik bilgi plakası
· Ürünün kullanım amacı
· Ürünün kurulma, ayarlanma, çalıştırma, bakım ve taşıma faaliyetlerine ilişkin detaylı (mümkünse resimli) açıklamalar
· Ürünün tüm elektrik/hidrolik/pnömatik komponentlerinin üreticileri, kod numaraları, teknik özellikleri ve varsa yetkili bir kurum tarafından daha önce test edilip onaylandığına ilişkin sertifikaları.
· Ürünün tüm elektrik/hidrolik/pnömatik sistemlerinin devre şemaları
· Ürünün mevcut kullanma kılavuzu

Ayrıca ürünün elektriksel donanıma sahip olması durumunda yapılması gereken bazı elektrik testleri vardır. Bunların yapılması için gerekli deney teçhizatını firma kaşılamalıdır. Bu teçhizata ilişkin bilgileri firmamızla temas kurarak edinebilirsiniz. Bu bilgilerin eksiksiz olarak hazırlanmış olması teknik dosyanın hazırlanmasını kolaylaştıracak ve belgelendirme süresini kısaltacaktır.

                CE İşaretinin Kullanıldığı Yeni Yaklaşım Direktifler:

Ürün Adı

AB’nin İlgili Mevzuatı

Direktif Metni

 Uyumdan Sorumlu  Kuruluşlar

1.Alçak gerilim cihazları

Low voltage equipment

(73/23/EEC)

 Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

2.Basit basınçlı kaplar

Simple pressure vessels

(87/404/EEC)

 Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

3.Gaz Yakan Aletler

Gas appliances

(90/396/EEC)

 Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

4.Sıcak su kazanları

Hot water boilers

(92/42/EEC)

 Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

5. Elektromagnetik uygunluk

Electromagnetic compatibility

(89/336/EEC)

 Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

6. Makineler

Machinery

(98/37/EC)

 Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

7.Sivil kullanım için patlayıcılar

Civil explosives

(93/15/EEC)

 Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

8.Otomatik olmayan tartı aletleri

Non-automatic weighing instruments

(90/384/EEC)

 Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

9.Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar

Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres

(94/9/EC)

 Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

10.Asansörler

Lifts

(95/16/EC)

 Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

11.Basınçlı kaplar

Pressure equipment

(97/23/EC)

 Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

12. Aktif emplante edilen tıbbi cihazlar

Active implantable medical devices

(90/385/EEC)

 Sağlık Bakanlığı

13.Tıbbi cihazlar

Medical devices

(93/42/EEC)

 Sağlık Bakanlığı

14.In vitro diagnostik tıbbi cihazlar

In vitro diagnostic medical devices

(98/79/EC)

 Sağlık Bakanlığı

15.Oyuncaklar

Toys

(88/378/EEC)

 Sağlık Bakanlığı

16.Gezi Amaçlı Tekneler

Recreational craft

(94/25/EC)

 Denizcilik Müsteşarlığı

17.İnşaat malzemeleri

Construction products

(89/106/EEC)

 Bayındırlık ve İskan  Bakanlığı

18. Kişisel korunma donanımları

Personal protective equipment

(89/686/EEC)

 Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı

19. Radyo ve telekomunikasyon terminal cihazları

Radio and telecommunications terminal equipment

(99/5/EC)

 Telekomünikasyon  Kurumu

20.Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde heraket eden araçlar

Cableway installations designed to carry persons

(2000/9/EC)

 Belirlenmedi

Yeni Yaklaşım veya Küresel Yaklaşım prensipleri kapsamında geliştirilmiş ancak CE İşaretinin kullanılmadığı Direktifler

Direktif No              Direktif Adı

94/62/EC              Ambalaj ve Ambalaj Atıkları ile ilgili 20 Aralık 1994 tarihli 94/62/EC numaralı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
96/48/EC              Trans-Avrupa Yüksek Hızlı Raylı Sistemi ile İlgili 23 Temmuz 1996 tarihli 96/48/EC numaralı Konsey Direktifi
2001/16/EC           Trans-Avrupa Geleneksel Raylı Sistemi ile İlgili 19 Mart 2001 tarihli tarihli 2001/16/EC numaralı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Küresel Yaklaşım prensibi kapsamında geliştirilmiş Diğer Direktifler

Direktif No       Direktif Adı

96/98/EC         Denizcilik Ekipmanları (http://www.mared.org)
96/57/EC         Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik
1999/36/EC     Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar
2000/14/EC     Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
2000/55/EC     Floresan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmelik

 
HABERLER
ANKET

MERKEZ
İstiklal. Cad. Terkoz  Çıkmazı Karaaslan İş Merk. Kat:3
Taksim Beyoğlu / İstanbul
TEL : 0 (212) 252 08 38   GSM : 0 532 675 72 40
ŞUBE
İnönü Bulvarı  Bedesten İş Merkezi Kat:6 No:605
Düvenönü Melikgazi / Kayseri
TEL : 0 (352) 336 63 83   GSM : 0 532 675 72 30

  design by Ewet © 2006