ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLERİMİZ
İNSAN KAYNAKLARI
REFERANSLAR
KALİTE SÖZLÜĞÜ
İLETİSİM

Hizmetlerimiz
ISO 9001 - 2008
ISO 14001 - 2004
ISO 22000-2005
ISO TS 16949
OHSAS 18001
HACCP 13001
ISO 17025
Gost-R
Ukr-SEPRO
Global GAP
SA 8000
ISO 27001-2005
TSE - TSEK
MARKA TESCİL
TASARIM TESCİL
CE
EĞİTİM
    ONLİNE DESTEK

 

 Online Destek

 İçin

 Lütfen Tıklayın

Laboratuar Akreditasyonu için Yönetim Sistemi (ISO/IEC 17025) nedir?

Test raporlarının geçerliliği ve kullanımı büyük ölçüde testi yapan laboratuarların yetkinliğine bağlıdır. Laboratuar akreditasyonu, bir laboratuarın bir takım özel testleri veya değişik tipteki testleri gerçekleştirme yetkinliğine haiz olduğunun tanınmasıdır.
Akreditasyonla müşteri veya kullanıcılara sürekli yüksek kalite ve teknik yönden yetkin olma taahhüdünü vermektedir. Akreditasyon; yapılan test ve analizlerin güven sağlayabilmesi için laboratuarın teknik yeterliliğinin uluslararası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve sonrasında denetlenmesi faaliyetidir.
Laboratuar akreditasyonu gönüllülük esasına dayanır. Yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır. Herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir.
ISO/IEC 17025, bir laboratuarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılaması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır.
Bu uluslararası standart, test/kalibrasyon işlemleri gerçekleştiren tüm organizasyonlar için uygulanabilir. Bu uluslararası standart, laboratuarların kalite, yönetsel ve teknik sistemlerinin geliştirilmesinde yararlanılmaktadır.
Bu standart kapsamında tanımlanan sorumlulukları iki ana başlık halinde incelemek mümkündür.
Yönetim Şartları:
  Organizasyon ve yönetim
  Kalite sistemi
  Sözleşmelerin gözden geçirilmesi
  Satın alma hizmetleri
  Şikâyetler
  Uygun olmayan testlerin kontrolü
  Düzeltici ve önleyici faaliyet
  Kayıtların Kontrolü
  İç tetkik

Teknik Şartlar:
  Personel
  Yerleşim ve çevre koşulları
  Metotların seçilmesi
  Cihazlar
  Ölçüm izlenebilirliği
  Numune kabul, taşıma ve depolama
  Sonuçlarının kalitesinin temini
  Sonuçların rapor edilmesi

ISO/IEC 17025'in Tarihçesi ;
TS EN ISO / IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Bu standart, yerine geçtiği ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001'in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.
ISO 9001:2000 standardına uyum çerçevesinde 12 Mayıs 2005 tarihi itibarıyla yayınlanan versiyonu geçerlidir.
Akreditasyon, Avrupa Birliğinde tüm alanlarda zorunlu olmamakla birlikte belli alanlarda zorunlu uygulama haline gelmiştir. Burada en önemli unsur müşteriler ve piyasa şartlarıdır. Onaylanmış kuruluş atamaları için yapılacak değerlendirmelerde müşteri durumunda Bakanlıklar akreditasyon talep etmektedirler. Aynı şekilde doping kontrol merkezlerinin akredite olmasını da Uluslararası Olimpiyat Komitesi talep etmektedir. Gıda laboratuvarlarında akreditasyonun zorunlu bir uygulama halindedir.Belli bir süre içerisinde büyüyerek tüm laboratuvar uygulamalarında zorunlu hale geleceği tahmin edilmektedir.

ISO/IEC 17025'in Yararları ;
Etkin bir ISO/IEC 17025 Yönetim Sisteminin sağladığı yararlar şunlardır:
  Spesifik test alanlarında kanıtlanmış yetkinliklere haiz laboratuarların resmen tanınması,
  Laboratuarların test tekrarı ve değerlendirmelerinin bertaraf edilmesi veya azaltılması,
  Test laboratuar standartlarının ve durumunun güncel kılınması,
  Akredite laboratuardan çıkan test sonuçlarının iç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görmesi,
  Karşılıklı tanınma anlaşmalarında akreditasyon tarife dışı engelleri ortadan kalkmasına da katkı sağlaması,
  Kapasite üzerine olumlu etki sağlaması,
  Saygınlık ve ticari üstünlük,
  Üçüncü taraflar tarafından tanınması nedeniyle laboratuarın tek bir denetimden geçmesini sağlayarak çoklu denetimleri önlemesi,
  Deneylerin kalite düzeylerinin artması,
  Kalitenin sürekliliğini ve güvenirliliği disiplin altına alması,
  Güvenirliliğin artması,
  Müşteri memnuniyetinin artması,
  Personelin teknik yeterliliğinin artması,
  Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrolü,
  Kaynakların iyileştirilmesi,
  Çevre ile dost faaliyetlerin başlaması,
  Çalışanların yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması..

ISO/IEC 17025 Uygulama Aşamaları ;
Akreditasyon sürecinde laboratuar birçok aşamadan geçmek zorundadır. Bu aşamaları şu basmaklarla ifade edebiliriz;
Kalite yönetim sistemini kurulması

a) Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması
Akreditasyonu hedeflenen konuların belirlenmesi ve kapsamının ortaya konulması, projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması, organizasyon şemasını ve kalite yöneticisini belirleme uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi, gerekli standard ve kaynakların temini ve çalışma planının oluşturulması bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

b) Mevcut Durum Analizinin Yapılması:
Firma'nın mevcut çalışma sisteminin ISO 17025 gereksinimlerine göre değerlendirilmesi yapılarak, dokümantasyonun ve uygulamaların incelenmesi ve değerlendirilmesi ile tetkik incelemelerin sonuçları yönetime raporlanmaktadır.

c) Gerekli Eğitimlerin Verilmesi:
ISO/IEC 17025 standardı ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla EWET DANIŞMANLIK tarafından eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır:

  ISO 17025 temel eğitim (Yönetim şartları)
  ISO 17025'e göre Dokümantasyon Eğitimi
  ISO 17025 temel eğitim (Teknik şartlar)
  Kalibrasyon Eğitimi
  Test ve Ölçümlerde Belirsizlik Eğitimi
  İç Tetkikçi Eğitimi
d) Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması:
Gerekli dokümantasyon (Kalite El Kitabi, Organizasyon El Kitabi, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) EWET DANIŞMANLIK'ın yönlendirme ve gözetiminde hazırlanır.

e) Sistemin Uygulanması:
ISO/IEC 17025 standard gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar EWET DANIŞMANLIK tarafından incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri firmaya sunulur. Cihaz ve ekipmanların bakımı ve kalibrasyonu , metotların valide edilmesi(geçerli kılınması), yerleşim ve çevre koşullarının iyileştirilmesi, kalibrasyon laboratuarları için ölçüm belirsizliğinin hesaplanması, kullanılan yazılımların geçerli kılınması, sistemin sürekliliğinin sağlanması vb. konular irdelenir.

f) EWET DANIŞMANLIK Gözetiminde İç Tetkiklerin Yapılması:
Sistemin kurulmasını takiben süreç ve prosedürlerin yeterli olarak dokümante edilip edilmediği ve işlerliği, EWET DANIŞMANLIK danışmanının gözetiminde oluşturulan iç tetkik ekibi tarafından denetlenir ve sonrasında bulunan eksiklikler, yapılan tespitler, öneriler ve akreditasyon denetimine kadar yapılması gereken çalışmalar üst yönetime rapor halinde sunulur.

g) Akreditasyon Başvurusunun Yapılması:
EWET DANIŞMANLIK sistemin hazır olduğunu değerlendirdiği takdirde, akreditasyon başvurusu müşteri tarafından ilgili akreditasyon kuruluşuna yapılır.

HABERLER
ANKET

MERKEZ
İstiklal. Cad. Terkoz  Çıkmazı Karaaslan İş Merk. Kat:3
Taksim Beyoğlu / İstanbul
TEL : 0 (212) 252 08 38   GSM : 0 532 675 72 40
ŞUBE
İnönü Bulvarı  Bedesten İş Merkezi Kat:6 No:605
Düvenönü Melikgazi / Kayseri
TEL : 0 (352) 336 63 83   GSM : 0 532 675 72 30

  design by Ewet © 2006