ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLERİMİZ
İNSAN KAYNAKLARI
REFERANSLAR
KALİTE SÖZLÜĞÜ
İLETİSİM

Hizmetlerimiz
ISO 9001 - 2008
ISO 14001 - 2004
ISO 22000-2005
ISO TS 16949
OHSAS 18001
HACCP 13001
ISO 17025
Gost-R
Ukr-SEPRO
Global GAP
SA 8000
ISO 27001-2005
TSE - TSEK
MARKA TESCİL
TASARIM TESCİL
CE
EĞİTİM
    ONLİNE DESTEK

 

 Online Destek

 İçin

 Lütfen Tıklayın

   ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ

 

Üreticiden tüketiciye kadar uzanan zincirde her kesimi tümüyle etkileyen gıda kökenli salgın, zehirlenme, bozulma vb. olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle üretimden-tüketime risk oluşturabilen her bir parametrenin ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesiyle sorunların giderilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. "Kritik kontrol noktaları"nın belirlenmesi riskin azaltılmasını, dolayısıyla da tehlikenin engellenmesini sağlayacaktır. Böylece, olayların teknik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla ele alındığı yeni bir bakış açısı geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Güvenli gıda alımı için sürekli artan bir müşteri talebi bulunması, ülkeler tarafından birçok Gıda Güvenliği Standartlarının geliştirilmesine yol açmıştır ve artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000:2005 ile bu ihtiyacı karşılamak hedeflenmektedir.
ISO (International Standart Organisation) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000:2005 standardı, "Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi" olarak yayınlanmış ilk uluslararası standarttır. Bu standart Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)'nün ISO/TC 34. teknik komite tarafından, bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanlarının da bir araya gelmesiyle geliştirilerek, yayınlanmıştır. ISO 22000:2005 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standardının yerini alabilecek ve Dünya'da ISO 9001 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir. Bu standardı, gıda endüstricilerinin, müşterilerine ve tüketicilerine karşı, gıda güvenliği ilkelerine ne kadar bağlı olduklarını gösterebilmelerini sağlamak amacıyla gıda güvenliğini garanti altına almak için, araç, teknik, süreç kontrol ve düzenleyici gereklilikleri, bir yönetim sistemi çatısı altında bir araya getirmektedir.
Bu yönetim aracı, birinci kademe üreticiden, ürün üreticileri, yem üreticileri, tüm gıda üreticileri, ambalaj malzemesi üreticileri, hammadde veya katkı maddeleri üreticileri, temizlik ve sanitasyon ajanları üreticileri, imalatçılar, depocular ve taşımacılara, toptancılara, perakendecilere ve gıda hizmeti verenlere kadar herkes tarafından kullanılabilen, uluslar arası tanınan bir sistem olmasına ek olarak, baştan başa bütün gıda endüstrisinin kullanabileceği ortak bir dil sağlamaktadır.
Bu standardı uygulamak isteyen firmalar, Codex Alimentarius tarafından prensipleri belirlenmiş bir HACCP sistemi kurarak tüm prosesleri için riskleri tanımlamış olmalıdırlar ve aynı zamanda geçerli İyi Üretim Uygulamaları, varsa sektöre ait yasal gereklilikler ve dokümante edilmiş bir yönetim sistemi (ISO 9001'de olduğu gibi) ve tedarik zinciri içinde etkileşimli iletişim ile de desteklenmelidir. ISO 22000 için aynı zamanda ISO/TS 22004 Kılavuz Standardı hazırlanmıştır.

Gıda güvenliği yönetim sisteminizi, ISO 22000:2005'in gerekliliklerine göre belgelendirmeniz kuruluşunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;
  Pazarda güven kazanma
  Uluslararası ilişkilerde artış
  Rekabet gücü kazanma
  Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama, tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
  Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
  Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
  Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
  Yönetim etkinliğini artırma
  Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
  Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol
  Tüm çalışanların ortam sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması
  Etkin zaman yönetimi
  Tüketiciyi bilinçlendirme
  Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
  Etkin müşteri hizmeti
  Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
  Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı
  Kaynak optimizasyonu - dahili ve gıda zinciri boyunca.
  Daha iyi planlanma, daha az üretim sonrası doğrulama
  İyileştirilmiş dokümantasyon
  Ön şartlı programların sistematik yönetiminin sağlanması
  Artan teknik yeterlilik sağlanması
  Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim
  Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması
  Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması
  Ürün güvenliğine olan güvenin artması
  Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi
  Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olduğunuzun kanıtlaması
GEÇİŞ SÜRECİ
Gıda güvenliği bugüne kadar yüksek bir profile hiç sahip olmadı. Gıda tedarik zinciri boyunca, gıda ürünlerine karışan her şeyin garanti altına alınmasını sağlama ihtiyacı, sıkı kılavuzlarla çalışmaktan ve standartların bu sektörde faaliyet göstermek için şart hale gelmesinden dolayıdır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda sektöründeki firmalar ve bu sektöre hizmet veren tedarikçiler için gıda güvenliğini garanti altına aldıklarını gösterme olanağı sağlayan genel bir standarttır.


HABERLER
ANKET

MERKEZ
İstiklal. Cad. Terkoz  Çıkmazı Karaaslan İş Merk. Kat:3
Taksim Beyoğlu / İstanbul
TEL : 0 (212) 252 08 38   GSM : 0 532 675 72 40
ŞUBE
İnönü Bulvarı  Bedesten İş Merkezi Kat:6 No:605
Düvenönü Melikgazi / Kayseri
TEL : 0 (352) 336 63 83   GSM : 0 532 675 72 30

  design by Ewet © 2006