ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLERİMİZ
İNSAN KAYNAKLARI
REFERANSLAR
KALİTE SÖZLÜĞÜ
İLETİSİM
    ONLİNE DESTEK

 

 Online Destek

 İçin

 Lütfen Tıklayın

KALİTE SÖZLÜĞÜ
ŞART
     İfade edilen, genel uygulanan veya zorunlu ihtiyaç ve beklentiler

DERECE
     Aynı fonksiyonel kullanıma sahip ürünler, prosesler veya sistemlerin değişik şartlarına verilen kategori veya seviye

KALİTE
     karakteristikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi

YETERLİLİK
     ürün için şartı karşılayan ürünün gerçekleştirilmesine yönelik organizasyon, sistem veya prosesin mevcudiyeti

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
     Müşterinin, müşteri şarlarını karşılama derecesi hakkındaki fikri

SİSTEM
     birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanların kümesi

YÖNETİM
     Organizasyonu idare ve kontrol için koordine edilmiş aktiviteler

ÜST YÖNETİM
     Bir organizasyonu en üst düzeyde idare ve kontrol eden kişi veya gruplar

YÖNETİM SİSTEMİ
     Politika ve hedef yaratıp bunlara ulaşmaya çalışan sistem

KALİTE POLİTİKASI
     Üst yönetim tarafından resmi olarak ifade edilen, organizasyonun kalite için tüm eğilim ve yönleri

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
     Bir organizasyonun kalite için idare ve kontrolünü sağlayan yönetim sistemi

KALİTE YÖNETİMİ
     Kalite için organizasyonu idare ve kontrol eden, koordine edilmiş aktiviteler

KALİTE HEDEFİ
     Kalite için düşünülen veya hedeflenen şey

SÜREKLİ GELİŞTİRME
     Şartların sağlanabilme yeterliliğini arttırmak için tekrar eden aktiviteler

KALİTE PLANLAMASI
     Kalite hedeflerinin belirlenmesine, operasyonel işlemlere ve hedeflere yetecek kaynaklara odaklanan kalite yönetim sistemi parçası

KALİTE KONTROL
     Kalite yönetim sisteminin kalite şartlarının yerine getirilmesine odaklanmış parçası

KALİTE GÜVENCE
     Kalite yönetim sisteminin, şartlarının yerine getirileceğini güvence altına almaya odaklanmış parçası

KALİTE İYİLEŞTİRME
     Kalite yönetim sisteminin kalite şartlarını karşılayacak yeterliliği arttırmaya odaklanmış parçası

ETKİNLİK
     Planlanmış aktivitelerin gerçekleştirilme ve planlanan sonuçlara ulaşılma durumu

VERİMLİLİK
     Kullanılan kaynak ve ulaşılan sonuç arasındaki ilişki

ORGANİZASYON
     Sorumluluk, yetki ve ilişki düzenlemesi olan insan grupları veya bölümler(imkanlar)

ORGANİZASYON YAPISI
     Sorumluluk düzenlemeleri, kişiler arası sorumluluklar ve ilişkiler

İLGİLİ TARAFLAR
     Bir organizasyonun başarısı veya performansıyla ilgilenen kişi veya gruplar

TEDARİKÇİ
     Ürün sağlayan kişi veya organizasyon

MÜŞTERİ
     Bir ürünü alan organizasyon veya kişi

ALTYAPI
     Organizasyonun işlemesi için gerekli bölüm(imkan) sistemleri, araç ve hizmetler

ÇALIŞMA ORTAMI
     İşin yapıldığı şartlar

PROSEDÜR
     Bir prosesi veya aktiviteyi yapmak için tanımlı yol

PROSES
     Girdileri çıktılara dönüştüren, birbirleriyle ilişkili veya birbirini etkileyen aktiviteler

ÜRÜN
     Proses sonucu

TASARIM VE GELİŞTİRME
     Şartları, belirlenmiş karakteristiklere veya ürün/proses/sistem spesifikasyonlarına dönüştüren proses veya sistemler

PROJE
     Zaman, maliyet ve kaynak sınırları olan, belirlenmiş şartları yerine getirecek hedeflere ulaşmak için yapılan, başlangıç ve bitiş tarihleri olan bir dizi koordine ve kontrol edilen aktivitelerin oluşturduğu tek prosestir

DOKÜMAN
     Bilgi ve onu destekleyici ortam

SPESİFİKASYON
     Şartlar belirten doküman

KALİTE ELKİTABI
     Organizasyonun kalite yönetim sistemini açıklayan doküman

KALİTE PLANI
     Spesifik proje, ürün, proses veya sözleşmeye hangi prosedürlerin ve ilgili kaynakların kim tarafından ve ne zaman uygulanacağını belirten doküman

KAYIT
     Gerçekleştirilen faaliyetlerin delilini sağlayan veya ulaşılan sonucu belirten doküman

BİLGİ
     Anlamlı veri

PROSEDÜR DOKÜMANI
     Tanımlı değil, prosedür tanımına bakınız

KARAKTERİSTİK
     Ayırıcı özellik

İZLENEBİLİRLİLİK
     Konu olana ait uygulamayı, tarihi veya yeri izleyebilme özelliği

KALİTE KARAKTERİSTİĞİ
     Bir şarta bağlı olan ürün, proses veya sistemin karakteristiği

BAĞIMLILIK
     Mevcudiyet performansı ve onun etkileyici faktörleri olan: güvenilirlik performansı, sürdürülebilirlilik performansı, ve sürdürmeye destek performansı ile ilgili karakteristiklerin bütünü

UYGUNSUZLUK
     Şartın yerine getirilmemesi

UYGUNLUK
     Şartın yerine getirilmesi

KUSUR
     Amaçlanan veya belirtilen kullanım la ilgili şartın yerine getirilmemesi

DÜZELTİCİ FAALİYET
     Belirlenen uygunsuzluğun veya diğer istenmeyen durumun nedeninin ortadan kaldırılması için başlatılan faaliyet

ÖNLEYİCİ FAALİYET
     Potansiyel uygunsuzluğun veya diğer istenmeyen potansiyel durumun nedenini ortadan kaldırmak için başlatılan faaliyet

ŞARTLI İZİN
     Belirtilen şartlara uymayan ürünün kullanılması veya serbest bırakılması için izin

DÜZELTME
     Belirlenen uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için başlatılan faaliyet

HURDA
     Uygun olmayan ürünün orijinal amaçlanan kullanımını önlemek için başlatılan faaliyet

DERECELENDİRME
     Uygunsuz ürünün ilk şartlarından farklı şartlara uygun olmasının sağlanmasına yönelik uygunsuz ürün için derecenin değiştirilmesi

YENİDEN İŞLEME
     Uygunsuz ürünün şartlara uygun hale getirilmesine yönelik başlatılan faaliyet

TAMİR
     Uygunsuz ürünün amaçlanan kullanım şarlarını karşılaması için başlatılan faaliyet

SERBEST BIRAKMA
     Prosesin bir sonraki aşamasına geçilmesi için onay

SAPMA İZNİ
     Ürünü gerçekleştirmeden önce orijinal belirlenen şartlarından sapma izni
HABERLER
ANKET

MERKEZ
İstiklal. Cad. Terkoz  Çıkmazı Karaaslan İş Merk. Kat:3
Taksim Beyoğlu / İstanbul
TEL : 0 (212) 252 08 38   GSM : 0 532 675 72 40
ŞUBE
İnönü Bulvarı  Bedesten İş Merkezi Kat:6 No:605
Düvenönü Melikgazi / Kayseri
TEL : 0 (352) 336 63 83   GSM : 0 532 675 72 30

  design by Ewet © 2006